Læreplan for Montessoriskolen

Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som er utviklet av Norsk Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Laereplan mediumFor barn i alderen 6-12 år brukes uttrykket kosmisk utdanning. Dette er fordi barn i denne alderen har behov for å forstå kosmos, den store sammenhengen, og finne sin plass i denne verden. For å gi barnet et inntrykk av den store helheten, gis gruppene i montessoriskolen fem dramatiserte fortellinger i løpet av de første ukene i hvert skoleår: De fem fortellingene om livet (Universets opprinnelse, livets utvikling, menneskets utvikling, skrivekunstens historie og tallenes historie). Gjennom skoleåret henvises det stadig til disse fortellingene for å hjelpe barnet til å se de store sammenhengene. Læreplanen for montessoriskoler tar utgangspunkt i disse fortellingene.

I tillegg til de vanlige fagene jobber montessoriskolene mye med harmoni og høflighet. Her legges det vekt på å bli bevisst på regler, skikker, språk og ritualer som viser respekt for andres grenser, og som legger et grunnlag for empati, som er evnen til å oppleve verden fra en annens perspektiv. Innenfor temaet harmoni og høflighet jobbes det med å ha respekt og omsorg for seg selv, for miljøet og for andre.

De grunnleggende ferdighetene (å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, å kunne bruke digitale verktøy) gjennomsyres i alle fag.

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Norsk

Maria Montessori utviklet en detaljert, progressiv og systematisk metode for å undervise i språk på alle stadier. Barna blir kjent med språkets oppbygging gjennom lekpregede aktiviteter. Litteratur har en sentral plass og barna oppmuntres til å lese selv, skrive og utvikle ordforrådet sitt ved hjelp av det tilrettelagte miljøet.
Hovedområdene i faget er:

 • Språkhistorie, språk og kultur
 • Lesing
 • Skriving
 • Språkets struktur
 • Drama
 • Muntlig språk

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Aritmetikk

Aritmetikk er den delen av matematikken som handler om elementære operasjoner med tall. Materiellet og metoden som Maria Montessori utviklet, er nok noe av det som er mest kjent i montessoripedagogikken. Materiellet blir introdusert for barna i en spesiell rekkefølge, slik at de skal få en konkret forståelse av de grunnleggende begrepene.

Hovedområdene i faget er:

 • Historie
 • Fra det konkrete og eksperimentelle nivå til abstraksjon av teorien

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Geometri

Geometri har en sentral plass i pedagogikken og barna lærer tidlig om ulike former og vinkler. Elevene bevisstgjøres geometrien som finnes rundt oss.
Hovedområdene i faget er:

 • Kongruens, ekvivalens og formlikhet
 • Polygoner
 • Vinkler
 • Fra punkt til linje, linje til form
 • Sirkelen
 • Tredimensjonal geometri
 • Kvadrater og kuber: broen til aritmetikk og algebra

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Engelsk

Engelsk er et språk som er i bruk overalt, både i film, litteratur, musikk, sport, i jobb og flere andre steder. Barna begynner derfor tidlig med engelskopplæringen.
Hovedområdene i faget er:

 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Den engelsktalende verden
 • Engelsk språklære

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Religion, livssyn og etikk (RLE)

I montessoriskolen studerer vi mennesker på bakgrunn av fundamentale behov, vi undrer oss over det som er rundt oss og bevisstgjør at hvert valg vi tar også har innvirkning på andre.
Hovedområder i faget er:

 • Generelle spørsmål om religionens opphav
 • Nøkkelpresentasjoner om religioner og trosretninger
 • Religionshistorie
 • Etikk og moral

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Geografi

Målet med faget er både å gi barna faktakunnskaper så vel som å utvikle nysgjerrighet, spørmsål, ansvar og takknemlighet ovenfor vår verden og vårt miljø.
Hovedområder i faget er:

 • Historisk geografi
 • Fysisk geografi
 • Kulturgeografi
 • Gjensidig avhengighet og økonomisk geografi

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Biologi


Faget rommer både botanikk, zoologi og studiet av mennesket. Naturopplevelser er også en viktig del av faget.
Hovedområdene i faget er:

 • Livets tidslinje
 • Livet og årstidene
 • Botanikk
 • Zoologi
 • Mikroskopisk liv og cellebiologi
 • Menneskekroppen
 • Økologi og gjensidig avhengighet

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Historie og samfunn

Arbeid med tidslinjer er grunnleggende i montessoriskolen. Vi går fra helheten til detaljene og tilbake til helheten igjen. Ved hjelp av historier blir både intellektet og forestillingsevnen utfordret.
Hovedområdene i faget er:

 • De fem fortellingene om livet
 • Fortellinger om mennesker
 • Vertikale studier: over tid
 • Horisontale studier om menneskers tilpasningsevne
 • Å leve sammen: samfunnsstudier

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Kunst og håndverk

I tillegg til å være et eget fag, brukes det også som en naturlig del av andre fag. Barna bruker kunst og håndverk blant annet i geometri og forberedelser til skriving.
Hovedområdene i faget er:

 • Kunsthistorie
 • Å se på kunst
 • Å skape kunst

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Musikk

Musikk, sang og drama er viktige uttrykksformer for barn. Musikken brukes til å uttrykke følelser, tanker og fantasier.
Hovedområdene i faget er:

 • Lydeksperimenter
 • Instrumenter
 • Sang
 • Rytme
 • Å lytte til musikk
 • Musikkhistorie
 • Å komponere musikk

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Kroppsøving

Barn har et stort bevegelsesbehov, og i tillegg til den lange utetiden midt på dagen, følger montessoriskolene de gjeldende læreplaner for faget.
Hovedområdene i faget er:

 • Grunnleggende/naturlige bevegelser
 • Friluftsliv
 • Dans og rytme

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Kosthold og helse

En del av kompetansemålene i faget blir gjennomført i forbindelse med de daglige spiserutinene. Det er svært viktig å ha kunnskap om kosthold og helse på grunn av det store utvalget av produkter som finnes.
Hovedområdene i faget er:

 • Mat og livsstil
 • Mat og forbruk
 • Kosthold og kultur

Kilde: "Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår", Norsk Montessoriforbund

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolen? Ønsker du å vite mer om pedagogikken vi benytter? Kontakt oss så svarer vi på dine spørsmål!

Spørsmål og henvendelser

Nordheimvegen 35
2372 Brøttum
Telefon: 62 36 48 84
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vår kjernetid er

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

fn-skolelogo 2