Montessori Innlandet

Montessori Innlandet (MI) er en forening for samarbeid mellom montessoriskoler i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Samarbeidet ble formelt etablert i 2010 og foreningen er et tilbud til ledere og pedagoger for å skape et sterke montessorimiljø i innlandsregionen.  
Et ledd i dette arbeidet er nettverksmøter for ledere regelmessig gjennom skoleåret. Styremøter for foreningen avholdes i etterkant av nettverksmøtene.
I Hedmark og Oppland er det pr. i dag 12 montessoriskoler (Trysil, Østre Trysil, Skrautvål, Ulnes, Venabygd, Eidskog, Solør, Finnskogen, Toten, Landåsbygda, Hamar og Ringsaker).

Styret i Montessori Innlandet består av:

  • Leder - Magnus Holmern (Hamar)
  • Kasserer - Katya Grenness (Eidskog)
  • Sekretær - Camilla Østlie (Ringsaker) 
  • Styremedlem - Helle Sagstuen (Toten)
  • Styremedlem - Unn Silje Brattsveen (Land) 

Foreningens formål
Foreningen tar sikte på å:

  • være et nettverk for ledere organisatorisk og pedagogisk
  • bidra til kvalitetsheving i skoledriften
  • være inspirasjonskilde for videre arbeid ved egen skole
  • tilby kurs til montessorienheter i innlandet
  • være bindeledd til Norsk Montessoriforbund

Hvorfor er Montessori Innlandet viktig?
Det er en krevende oppgave å lede montessoriskoler. Den enkelte skole og styre har et stort ansvar for å følge lover og regler, kvalitetssikre undervisningen, sørge for god personalledelse og markedsføre sin skole. Kommunale skoler har skolekontor/kommuneadministrasjon/ledernettverk, men dette manglet for montessoriskolene. Ved å strukturere og formalisere samarbeidet i MI er et fundament etablert for samarbeid i regionen og en kilde til inspirasjon for skoleleder, lærere og assistenter er tilgjengelig.

Felles kursdag
Ett av formålene med MI er arrangering av en kursdag som et tilbud til montessoripersonell og andre inviterte fagpersoner. Gjennom en fagdag samles kompetansen i montessorimiljøet til felles inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Kjente montessoriinstruktører og foredragsholdere leies inn og sentrale tema settes på dagsorden.

I 2013 var det Martine Hestnes Vatland, montessoripedagog ved montessorilærerutdanningen Waterpark, som snakket om normalisering og lese- og skriveutvikling.
I 2014 holdt Claus Dieter Kaul foredrag og workshop med tema "Montessori education in the 21st century" and "Montessori and inclusion". 
I 2015 hadde vi besøk av dr. Steve Hughes, amerikansk nevropsykolog og leder av forskningskomiteen i Association Montessori Nationale. Han snakket om hvorfor montessoripedagogikken er bra for barnas utvikling, og hvordan den påvirker hjernen vår.
I 2016 var det Erik Slinning som holdt foredraget "Fra meg og mitt til vi og vårt". Dette handlet om  selvledelse, medarbeiderskap, aksjonsmetodikk og motivasjon.
I 2017 hadde vi besøk av Carla Foster og Madlena Ulrich, montessoripedagoger som underviser i montessoripedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Tema var de fem fortellingene om livet, skoleårets 6 første uker, loggføring og elevsamtaler. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolen? Ønsker du å vite mer om pedagogikken vi benytter? Kontakt oss så svarer vi på dine spørsmål!

Spørsmål og henvendelser

Nordheimvegen 35
2372 Brøttum
Telefon: 62 36 48 84
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vår kjernetid er

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

fn-skolelogo 2