Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Ringsaker Montessoriskole består av to foresatte fra hver gruppe. FAU konstituerer seg selv på første møte om høsten. Et av medlemmene i FAU sitter som foreldrerepresentant i skolestyret (fortrinnsvis FAUs leder, med nest leder som pers vara).

Skoleåret 2017-2018 består FAU av

 • Stine Rustadbakken (leder)
 • Ruben Dahl
 • Irén Rønning
 • Geir Gudbrandsen

 

Slik arbeider FAU

 • Fremmer fellesinteressene til foreldrene/foresatte gjennom et tett samarbeid med skolen.
 • Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives å utvikle seg.
 • Holder ca. to møter hvert semester, flere ved behov.
 • Kan være høringsinstans for skoleadministrasjonen i saker som gjelder forholdet skole – hjem.
 • Tar initiativet til sosiale samlinger for foreldre/foresatte, personalet og elever, som for eksempel oppstartsfest, jule avslutning, 17.mai og sommer avslutning.
 • Kan hjelpe foreldre/foresatte til å finne fram til rette instanser ved behov.
 • Organiserer foreldre/foresatte i dugnadsgrupper ved behov.
 • Arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og være kontaktledd mellom foreldrene og skole styret. 
 • Samarbeider med lærerne
 • Kan, etter avtale med lærer, hjelpe til med å arrangere klasse- og foreldremøter, foreldrebesøk i gruppene og bidra til tiltak som aktiviserer foreldrene.

I Friskoleloven er FAU omtalt i § 5-4 om Foreldreråd:

Ved vær grunnskole skal det være foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet kan velge et arbeidsutvalg. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elever og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom heimen og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Dugnader

FAU og foreldrenes/foresattes arbeidsgrupper arrangerer dugnader ute og inne etter behov. Mange foreldre/foresatte har bidratt med stor innsats på dugnadene. Dette er en uvurderlig hjelp, og skolen er helt avhengig av en aktiv gruppe av foreldre/foresatte som med engasjement og iver ønsker å bidra til skolens beste. Dugnader er også med på å skape god kontakt mellom foreldre/foresatte.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolen? Ønsker du å vite mer om pedagogikken vi benytter? Kontakt oss så svarer vi på dine spørsmål!

Spørsmål og henvendelser

Nordheimvegen 35
2372 Brøttum
Telefon: 62 36 48 84
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vår kjernetid er

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

fn-skolelogo 2