Elevråd

Elevrådet har jevnlige møter sammen med en lærer, der de tar opp skolemiljøet og diskuterer forskjellige ønsker fra elevene. På Ringsaker Montessoriskole er det elever fra 3.-7. trinn som sitter i elevrådet.

Fra Opplæringsloven § 11-2 Elevråd ved grunnskolar:

"Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane.  Kommunen fastset talet på elevrepresentantar.  Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

        Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet.  Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

        Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten.  Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

        Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane."

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolen? Ønsker du å vite mer om pedagogikken vi benytter? Kontakt oss så svarer vi på dine spørsmål!

Spørsmål og henvendelser

Nordheimvegen 35
2372 Brøttum
Telefon: 62 36 48 84
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vår kjernetid er

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

fn-skolelogo 2